Stichting me yo you

Doe een gift

Dankzij jullie gulle & onmisbare giften kan men research intensifiëren en zullen patiënten sneller de vruchten ervan plukken.

Overschrijving

Via een eenvoudige overschrijving op onze donateursrekening met vermelding van Gift ME TO YOU.

Permanente opdracht

Kies voor een permanente opdracht wat ons toelaat de projecten die wij financieren optimaal in te plannen.
Stort hiervoor op onze donateursrekening met vermelding van Permanent ME TO YOU.

Speciaal moment

Een huwelijk, een verjaardag, een event… Koppel ons aan deze speciale gebeurtenis in je leven.
Stel je gasten voor een gift te storten op onze donateursrekening in plaats van een cadeau voor jou te kopen.
Breng ons vooraf even op de hoogte en vermeldt je initiatief bij overschrijving.

Voor het leven

Een gebaar voor het leven! Help de strijd tegen leukemie, ook als je er niet meer bent. Door Stichting ME TO YOU als begunstigde op te nemen in je testament, zorg je ervoor dat zelfs na je overlijden onderzoek, preventie en begeleiding van patiënten verder vooruitgang blijven boeken. Elke bijdrage is in de eerste plaats een investering in een betere toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die na ons komt.

Contacteer ons hiervoor op info@stichtingmetoyou.be

Fiscaal voordeel in België

Voor elke schenking vanaf € 40 per jaar (ook als gecumuleerd bedrag) krijgt u een fiscaal attest toegestuurd. Uw gift is immers fiscaal aftrekbaar en levert een vermindering van de personenbelasting op. Zo recupereert u 45% van uw donatie: bij een gift van € 40 geeft u dus eigenlijk maar € 22 uit. Uw gift mag daarbij niet meer dan 10% van uw netto-inkomen bedragen.

Ook vennootschappen kunnen giften aftrekken van een positief fiscaal resultaat. Dat kan al gauw een belastingbesparing van 20-25 % opleveren. Er zijn ook hier wettelijke limieten aan het bedrag van de gift.

De Private Stichting ME TO YOU is erkend als instelling voor wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in art. 145, 33, §1 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Vrienden van de stichting

Wilt u of uw bedrijf ook bij de Vrienden van de Stichting horen en zodoende de stichting en het onderzoek naar leukemie structureel steunen? Dat kan. U bent Vriend van de Stichting als u de Stichting jaarlijks met minimaal €1.000,- sponsort en dat gedurende minimaal drie jaar. De namen van de bedrijven en particulieren die Vriend zijn van de Stichting worden mits goedkeuring op deze site geplaatst.

WILT U OOK UW STEENTJE BIJDRAGEN?
STORT DAN OP ONZE DONATEURSREKENING!

Met oprechte dank vanwege
Stichting ME TO YOU en alle leukemiepatiënten.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Stichting Me to You

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Contact

Nieuwstraat 21 | 8700 | Tielt | BE
Mobiel +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be

made by Visual

 | 

Cookie Policy