Stichting me yo you

Wat is leukemie?

Leukemie is de verzamelnaam voor verschillende soorten beenmergkanker. Alle vormen worden gekenmerkt door een ontregelde groei van verschillende soorten witte bloedcellen.

In het beenmerg, dat zich bevindt in de platte botten, zoals het borstbeen en het bekken, worden nieuwe bloedcellen aangemaakt: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Meer info

Hoe weten de artsen dat ik leukemie heb?

Als u te horen krijgt dat u leukemie hebt, is de schrik natuurlijk groot. Vaak komen er dan veel vragen op over levensverwachting en behandelmogelijkheden. Mogelijk vraagt u zich ook af hoe de artsen tot de diagnose leukemie zijn gekomen.

Het vaststellen dat iemand leukemie heeft gebeurt in het laboratorium door allerhande tests uit te voeren. Alle uitkomsten van deze testen worden door de arts geïnterpreteerd en leiden hem of haar tot de conclusie, dat de patiënt inderdaad leukemie heeft (of niet!).

Meer info

Acute vormen

Bij acute leukemie rijpen de witte bloedcellen niet uit. Er ontstaat in korte tijd een ophoping van onrijpe bloedcellen en een tekort aan rijpe witte bloedcellen.

Acute Myeloïde Leukemie (AML)

Bij deze vorm van leukemie woekeren onrijpe granulocyten, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Aan de hand van de verschillende soorten woekerende cellen wordt AML onderverdeeld in 6 typen. AML is zeldzamer dan ALL, het komt naar schatting jaarlijks bij 1 of 2 patiënten per 100.000 personen voor. Deze vorm van leukemie komt vaker bij oudere mensen voor.

Acute Lymfatische Leukemie (ALL)

Bij deze vorm van leukemie woekeren de cellen die zich tot lymfocyten hadden moeten ontwikkelen. Deze cellen verspreiden zich in het beenmerg en van daaruit in het bloed en in de lymfevaten en de lymfeklieren. Op die manier kunnen ze ook andere organen binnendringen. De normale bloedcellen komen door deze woekering in het gedrang.

ALL is de vorm die het meest bij kinderen tot een jaar of 14 voorkomt, ongeveer 80% van de kinderen met leukemie heeft lymfatische leukemie en vrijwel altijd de acute vorm. Vooral jonge kinderen van rond twee, drie jaar worden door de ziekte getroffen.

  • De abnormale cellen komen niet tot rijping.
  • Het gevolg: een snelle opeenhoping van onrijpe witte bloedlichaampjes.
  • De symptomen verschijnen in enkele weken.


Meer info

Chronische vormen

Chronische leukemie ontwikkelt zich veel langzamer dan acute. Dit houdt verband met het feit dat de afwijkende cellen verder rijpen dan bij acute leukemie.

Chronische Myeloïde Leukemie (CML)

Ook CML kan jarenlang geen of weinig klachten geven. Na verloop van tijd zullen zich wel klachten ontwikkelen, onder ander vermoeidheid, gewichtsverlies, koorts en nachtelijk transpireren. CML kan na verloop van tijd overgaan naar een acute vorm van leukemie. Dan wordt CML ook behandeld als AML. Sinds kort is er een nieuw medicijn dat leidt tot sterke vermindering van het aantal abnormale bloedcellen. Of CML hier ook mee kan genezen, is nog niet bekend.

Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)

CLL wordt soms bij toeval vastgesteld bij bloedonderzoek. Patiënten zijn vaak ouder (boven de 50). In het beginstadium heeft de patiënt soms helemaal geen klachten. Uit bloedonderzoek blijkt de aanwezigheid van grote aantallen volwassen uitziende lymfocyten, terwijl enkele lymfklieren en de milt opgezet kunnen zijn. Gewoonlijk ontwikkelt CLL zich langzaam in een aantal jaren. CLL is ongeneeslijk, maar niet altijd dodelijk. Bij veel oude mensen met CLL is er uiteindelijk een andere doodsoorzaak dan de leukemie waaraan zij leden.

  • De abnormale cellen bereiken een relatieve rijpingsgraad.
  • Het gevolg: het proces verloopt trager.
  • De symptomen laten langer op zich wachten.

Dat onderscheid berust op onderzoeken van het beenmerg en het bloed. Het is belangrijk voor de keuze van de behandeling. Het verloop van de ziekte kan ook variëren voor elk van deze verschillende vormen.

Meer info

Zeldzame vormen

Leukemie is een zeldzaam voorkomende aandoening. Maar sommige vormen van leukemie komen relatief vaker voor dan andere. In deze rubriek besteden we aandacht aan de vormen van leukemie, die niet uitgebreid elders op de site aan de orde komen.

Belangrijk is te beseffen, dat naarmate een ziekte minder vaak voorkomt, de informatie daarover meestal ook zeer beperkt is. Het doen van goed en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar die ziekte is vaak onmogelijk door de kleine aantallen patiënten.

Meer info

Stichting Me to You

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Contact

Nieuwstraat 21 | 8700 | Tielt | BE
Mobiel +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be

made by Visual

 | 

Cookie Policy