Stichting me yo you

Wat zijn stamcellen?

Een stamcel is een ongespecialiseerde cel die nog in staat is zich te ontwikkelen tot verschillende celtypes. Het is een soort basiscel die verder zal uitgroeien tot talloze cellen met een bepaalde functie, bijvoorbeeld een levercel, huidcel of bloedcel.

Er bestaan verschillende soorten stamcellen, de ene soort kan zich tot nog veel meer verschillende celtypes ontwikkelen dan de andere.

Wat is stamceltherapie?

Het basisidee bij stamceltherapie is dat een patiënt stamcellen krijgt die defecte of afwezige cellen in zijn of haar lichaam vervangen. Stamceltherapie wordt vandaag reeds bij een aantal ziekten toegepast, bijvoorbeeld bij de behandeling van leukemie. Bij leukemie bevat het bloed te weinig gezonde bloedcellen. De patiënt die een stamceltransplantatie krijgt, wordt eerst behandeld met een vorm van chemotherapie, soms in combinatie met bestraling. Deze behandeling vernietigt de zieke cellen. Met de transplantatie krijgt de patiënt nieuwe, gezonde stamcellen van de donor. De toediening van de stamcellen gebeurt via een bloedtransfusie.

De nieuwe stamcellen vinden vanuit het bloed zelf hun weg naar de beenderen waar ze in actie schieten en bloed gaan aanmaken. Hoewel men spreekt van een stamceltransplantatie komt er dus geen operatie aan te pas. De aandoeningen die men vandaag met stamceltherapie behandelt, zijn stuk voor stuk ernstige ziekten waar men vroeger vaak niets tegen kon beginnen. Nu bestaat er een kans op redding. Wereldwijd wordt ondertussen verder onderzoek gedaan naar stamceltherapie. Het ziet er dus naar uit dat de toepassingsmogelijkheden van stamceltherapie in de toekomst zullen toenemen.

Wat is een stamceldonor?

Een stamceldonor is iemand die bereid is stamcellen af te staan voor de behandeling van mensen met bloedziekten, bepaalde klierziekten of aangeboren aandoeningen. Bij leukemie kan men een patiënt soms behandelen met eigen stamcellen. In de meeste gevallen is dat helaas niet mogelijk en moet een stamceldonor gezocht worden. Dat kan iemand van de familie zijn, maar als binnen de familie geen geschikte donor wordt gevonden, is er voor deze patiënten een stamcelregister met de gegevens van mensen die bereid zijn om stamcellen te doneren.

Stamceldonatie is

 • anoniem :
  als je doneert weet je niet wie jouw stamcellen krijgt, de ontvanger weet evenmin van wie de stamcellen afkomstig zijn.
 • vrijwillig :
  Je moet voor de donatie je geïnformeerde toestemming geven. Dat wil zeggen dat je recht hebt op alle relevante informatie over de donatie, hoe ze verloopt, welke risico’s eraan verbonden zijn, enzovoort. Op basis daarvan kan je een weloverwogen beslissing nemen.
 • kosteloos en wordt niet vergoed :
  doneren kost voor de donor niets en kan ook geen aanleiding geven tot een financiële of andere vergoeding.

Hoe stamcellen doneren ?

Red een leven in 3 stappen :

 1. Registreer je op stamceldonor.be
 2. Laat bloed afnemen om je weefseltype te bepalen
 3. Leef je leven en wie weet krijg je ooit een telefoontje

omdat jij “the perfect match” bent.

Stichting Me to You

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Contact

Nieuwstraat 21 | 8700 | Tielt | BE
Mobiel +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be

made by Visual

 | 

Cookie Policy