Stichting me yo you
Els Maes
Els Maes

Opgericht in Loving memory

De Stichting ME TO YOU werd opgericht in ‘Loving Memory’ van Els Maes, lieve echtgenote en fiere mama waarvan wij in juli 2013 afscheid moesten nemen nadat zij samen met ons gedurende 3 lange jaren van haar jonge leven gevochten heeft tegen de laffe ziekte die leukemie is.

De idee voor het opzetten van onze private Stichting is bij ons gegroeid naar aanleiding van de talrijke contacten die wij in de loop van onze 3 jaar lange tocht hebben gehad met mede-patiënten, familieleden, verpleegkundigen, artsen en onderzoekers en die ons tot het besef hebben gebracht dat er in die aparte,verborgen wereld tal van noden en verzuchtingen onbeantwoord blijven en héél wat lacunes op te vullen vallen zowel wat betreft ondersteuning van leukemiepatiënten als op het vlak van specifiek onderzoek binnen dit domein.

Els is altijd met open vizier blijven vechten tegen haar ziekte en haar vurige wens was om die strijd via dergelijke Stichting ook te kunnen blijven voortzetten. De Stichting zal zich tot doel zal stellen via gerichte aanvullende behandelingen enerzijds en specifieke onderzoeksprojecten anderzijds de verdere opmars van leukemie tegen te gaan. De naam van de Stichting ME TO YOU houdt enige symboliek in en is een woordspelletje waarbij de ME symbolisch staat voor de initialen van Maes Els.

Lees meer

Stichting Me to You

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Contact

Nieuwstraat 21 | 8700 | Tielt | BE
Mobiel +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be

made by Visual

 | 

Cookie Policy