Stichting me yo you

Patiëntenzorg

Eén van de doelstellingen van ME TO YOU is de levenskwaliteit van de leukemiepatiënten te verbeteren via diverse projecten voor ondersteuning en aanvullende behandelingen.

De klassieke geneeskunde komt steeds op de eerste plaats en een klassieke behandeling van leukemie moet altijd de basis zijn. Operatie, chemotherapie, radiotherapie, stamceltransplantatie daarvan is bewezen dat ze werken. De klassieke geneeskunde is tegelijk echter kortzichtig en bekijkt het lichaam vooral als een verzameling van organen en een systeem van moleculen en kijkt daarbij te weinig naar het belang van een gezonde geest, te weinig naar de mens als geheel. Wij met de Stichting ME TO YOU zijn er rotsvast van overtuigd dat een mens veel méér is dan die verzameling maar een complex energetisch systeem waarin de kracht van de geest als element in een genezingsproces een belangrijke rol speelt en waarvan de brandstof de HOOP is. Het succes van een behandeling wordt duidelijk be├»nvloed door de ingesteldheid, de mindset. Wij geloven sterk in de kracht van de geest als element in het genezingsproces. Het gaat om het geloof in genezing, het vechten tegen de ziekte, het optimisme. Hoop is daarin essentieel. En hoop kan je vinden in de aandacht die anderen aan jou besteden. Aandacht = energie. "Samen sterk" De kerngedachte van aanvullende behandelingen is wat het energetisch systeem wordt genoemd. Via dergelijke aanvullende behandelingen wil onze Stichting ME TO YOU haar steentje bijdragen en ervoor zorgen dat patiënten en hun directe omgeving psychisch sterker staan tegenover de last van de diagnose, de ziekte, de behandeling en alle mogelijke fysieke en andere nevenwerkingen ervan. Een mens moet blijven functioneren en dat hangt niet enkel af van het lichamelijk in orde zijn. We moeten het ruimer bekijken dan de klassieke geneeskunde. Het is niet het één of het ander. "Samen sterk"

Projecten

Onderzoeksprojecten

Wetenschappelijk onderzoek: geen overbodige luxe!
De behandeling van leukemie en aanverwante vormen van bloed- en lymfenklierkanker is in de afgelopen jaren gelukkig stapvoets vooruit gegaan. In vele gevallen kan de ziekte met medicijnen worden teruggedrongen. Bovendien, een niet onbelangrijk deel van de patiënten kan vandaag de dag worden genezen. Een verheugende ontwikkeling. Deze vooruitgang is geheel te danken aan wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is gericht op de ontwikkeling en het uittesten van nieuwe medicijnen. Of het is gericht op het beter herkennen van de verstoring binnen de machinerie van de leukemiecel waardoor wij beginnen te begrijpen waarom de leukemie zo afwijkend groeit. Research kan ook mikken op het beter opsporen van overgebleven leukemie na behandeling of het beter beschermen van de patiënt met leukemie tegen infecties of bloedingen. Het wetenschappelijk onderzoek voltrekt zich op verschillende fronten tegelijk. Het gebeurt in het laboratorium, bvb met cellen of met proefdieren. Onderzoek vindt ook plaats rechtstreeks bij patiënten die nieuwe middelen krijgen toegediend of van wie een monster van de leukemie in het laboratorium op DNA afwijkingen wordt geanalyseerd. Door tegelijkertijd op al deze fronten onderzoek uit te voeren kan de vooruitgang veel sneller gaan. Het leukemieonderzoek is volop in beweging. Ook in België.

De Stichting ME TO YOU maakt zich sterk: ook in België de schouders er onder. Wij mogen dan belangrijke vooruitgang hebben geboekt in de laatste jaren, wij weten best dat wij er nog lang niet zijn. Bij te veel patiënten, jong en oud, schiet de huidige behandeling nog steeds te kort. België loopt in het internationale veld van wetenschappelijk onderzoek mee voorop bij het zoeken van nieuwe oplossingen voor het leukemieprobleem. Dat moet zo blijven, want de behandelingsresultaten moeten verder vooruit worden gestuwd. Dat onderzoek is afhankelijk van investeringen in nieuwe methoden (bijv op het gebied van stamceltransplantatie, gentherapie of diagnostiek) die onderzocht moeten worden, in kostbare gespecialiseerde apparatuur, noodzakelijk voor ingewikkelde metingen aan patiënten, cellen, proefdieren en in investeringen in infrastructuur om klinisch onderzoek te kunnen verrichten. Stichting ME TO YOU maakt zich sterk voor dit onderzoek en investeert daarmee in de toekomst, in de patiënt van morgen. "Samen sterk"


Projecten

Uw projecten kan u indienen via info@stichtingmetoyou.be

Vraag het reglement aan ter inzage.

Wie zijn wij? / Adviescomit├ę

Stichting Me to You

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Brand een kaars!

Contact

Nieuwstraat 21 | 8700 | Tielt | BE
Mobiel +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be

made by Visual

 | 

Cookie Policy