Stichting me yo you

Missie Stichting ME TO YOU

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

Activiteiten Stichting ME TO YOU

Enerzijds organiseert de Stichting zelf acties om zoveel mogelijk fondsen te werven voor de strijd tegen leukemie. Anderzijds kunnen particulieren, bedrijven, scholen, serviceclubs, enz… een actie opzetten ten behoeve van Stichting ME TO YOU en op die manier meehelpen aan de strijd tegen leukemie door een √©√©nmalige gift, een donatie of gewoonweg door sympathisant te worden van de Stichting.

Het opzetten van projecten voor ondersteuning en aanvullende behandeling van patiënten.

Investeren in de veelbelovende benaderingen en ideeën van onderzoek, origineel met kans op een echte doorbraak. Stichting ME TO YOU wil onderzoek al in de eerste ontdekkingsfase ("pilot") ondersteunen opdat deze kansen werkelijkheid kunnen worden. Investeren in de nieuwste technische apparatuur en infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek. Deze apparatuur is noodzakelijk om mee te kunnen blijven doen aan de race naar nieuwe vormen van behandeling en therapie voor leukemie.

Investeren in infrastructuur (ondersteuning van klinische studies met statistici, software e.d) waardoor klinisch onderzoek bij patiënten slagvaardig plaats kan vinden en nieuwe geneesmiddelen de patiënt sneller bereiken.

Stichting Me to You

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Contact

Nieuwstraat 21 | 8700 | Tielt | BE
Mobiel +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be

made by Visual

 | 

Cookie Policy