Stichting me yo you
Steun ons

In België krijgen elk jaar meer dan 1300 mensen de woorden te horen: ‘U hebt leukemie’.
Gelukkig krijgt een deel van hen ooit te horen dat ze genezen zijn.
Dankzij u.

In de strijd tegen leukemie telt elke gift. Hoe klein of groot ook.
Er zijn héél wat mensen die geregeld een gift doen aan ME TO YOU.
Dat is zeer goed nieuws, want dankzij onze vele trouwe donateurs kunnen we de leukemiepatiënten verder blijven helpen.

Stichting ME TO YOU is een particulier initiatief dat door veel mensen en vanuit diverse hoeken wordt ondersteund. Wij krijgen geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van donaties. Als u Stichting ME TO YOU en daarmee de strijd tegen leukemie wilt steunen, dan kan dat op verschillende manieren.

Fiscaal voordeel in België

Voor elke schenking vanaf €40 per jaar (ook als gecumuleerd bedrag) krijgt u een fiscaal attest toegestuurd. Uw gift is immers fiscaal aftrekbaar en levert een vermindering van de personenbelasting op. Zo recupereert u 45% van uw donatie: bij een gift van € 40 geeft u dus eigenlijk maar € 22 uit. Uw gift mag daarbij niet meer dan 10% van uw netto-inkomen bedragen. Om in aanmerking te komen voor een fiscaal attest vermeldt u als mededeling op uw storting gewoonweg "GIFT ME TO YOU" + uw nationaal nummer (rijksregisternummer of ondernemingsnummer).

Ook vennootschappen kunnen giften aftrekken van een positief fiscaal resultaat. Dat kan al gauw een belastingbesparing van 25-34 % opleveren. Er zijn ook hier wettelijke limieten aan het bedrag van de gift.

De Private Stichting ME TO YOU is erkend als instelling voor wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in art. 145, 33, §1 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

WILT U OOK UW STEENTJE BIJDRAGEN?
STORT DAN OP ONZE DONATEURSREKENING!

Met oprechte dank vanwege
Stichting ME TO YOU en alle leukemiepatiënten.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Stichting Me to You

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Brand een kaars!

Contact

Nieuwstraat 21 | 8700 | Tielt | BE
Mobiel +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be

made by Visual

 | 

Cookie Policy